DPAD Yogyakarta

Kedaulatan Rakyat terbitan 05 Desember 1945

 Kedaulatan Rakyat  20 April 2012  Super Administrator  535  1681
Kedaulatan Rakyat terbitan 05 Desember 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 05 Desember 1945

Kedaulatan Rakyat Lainnya

Kedaulatan Rakyat terbitan 21 November 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 21 November 1945
 20 April 2012  1987

Kedaulatan Rakyat terbitan 21 November 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 24 Desember 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 24 Desember 1945
 20 April 2012  1723

Kedaulatan Rakyat terbitan 24 Desember 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 22 Desember 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 22 Desember 1945
 20 April 2012  1770

Kedaulatan Rakyat terbitan 22 Desember 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 26 s/d 31 Oktober 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 26 s/d 31 Oktober 1945
 20 April 2012  2545

Kedaulatan Rakyat terbitan 26 s/d 31 Oktober 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 25 Desember 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 25 Desember 1945
 20 April 2012  1707

Kedaulatan Rakyat terbitan 25 Desember 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 28 November 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 28 November 1945
 20 April 2012  1849

Kedaulatan Rakyat terbitan 28 November 1945