DPAD Yogyakarta

Kedaulatan Rakyat terbitan 26 Desember 1945

 Kedaulatan Rakyat  20 April 2012  Super Administrator  1094  3986
Kedaulatan Rakyat terbitan 26 Desember 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 26 Desember 1945

Kedaulatan Rakyat Lainnya

Kedaulatan Rakyat terbitan 26 s/d 31 Oktober 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 26 s/d 31 Oktober 1945
 20 April 2012  2805

Kedaulatan Rakyat terbitan 26 s/d 31 Oktober 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 30 November 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 30 November 1945
 20 April 2012  2036

Kedaulatan Rakyat terbitan 30 November 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 05 Desember 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 05 Desember 1945
 20 April 2012  1856

Kedaulatan Rakyat terbitan 05 Desember 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 12 Desember 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 12 Desember 1945
 20 April 2012  1161

Kedaulatan Rakyat terbitan 12 Desember 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 20 November 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 20 November 1945
 20 April 2012  2236

Kedaulatan Rakyat terbitan 20 November 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 21 Desember 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 21 Desember 1945
 20 April 2012  2284

Kedaulatan Rakyat terbitan 21 Desember 1945