DPAD Yogyakarta

Kedaulatan Rakyat terbitan 27 Desember 1945

 Kedaulatan Rakyat  20 April 2012  Super Administrator  1108  3608
Kedaulatan Rakyat terbitan 27 Desember 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 27 Desember 1945

Kedaulatan Rakyat Lainnya

Kedaulatan Rakyat terbitan 28 Desember 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 28 Desember 1945
 20 April 2012  4009

Kedaulatan Rakyat terbitan 28 Desember 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 22 Desember 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 22 Desember 1945
 20 April 2012  1969

Kedaulatan Rakyat terbitan 22 Desember 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 19 November 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 19 November 1945
 20 April 2012  2633

Kedaulatan Rakyat terbitan 19 November 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 26 s/d 31 Oktober 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 26 s/d 31 Oktober 1945
 20 April 2012  2964

Kedaulatan Rakyat terbitan 26 s/d 31 Oktober 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 24 Desember 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 24 Desember 1945
 20 April 2012  2038

Kedaulatan Rakyat terbitan 24 Desember 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 28 November 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 28 November 1945
 20 April 2012  2138

Kedaulatan Rakyat terbitan 28 November 1945