DPAD Yogyakarta

Kedaulatan Rakyat terbitan 08 Desember 1945

 Kedaulatan Rakyat  20 April 2012  Super Administrator  775  1911
Kedaulatan Rakyat terbitan 08 Desember 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 08 Desember 1945

Kedaulatan Rakyat Lainnya

Kedaulatan Rakyat terbitan 20 November 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 20 November 1945
 20 April 2012  2277

Kedaulatan Rakyat terbitan 20 November 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 13 Desember 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 13 Desember 1945
 20 April 2012  1917

Kedaulatan Rakyat terbitan 13 Desember 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 19 November 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 19 November 1945
 20 April 2012  2507

Kedaulatan Rakyat terbitan 19 November 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 05 Desember 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 05 Desember 1945
 20 April 2012  1885

Kedaulatan Rakyat terbitan 05 Desember 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 26 s/d 31 Oktober 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 26 s/d 31 Oktober 1945
 20 April 2012  2836

Kedaulatan Rakyat terbitan 26 s/d 31 Oktober 1945

Kedaulatan Rakyat terbitan 30 November 1945 Kedaulatan Rakyat terbitan 30 November 1945
 20 April 2012  2062

Kedaulatan Rakyat terbitan 30 November 1945